Apoteksgårdens Vårdcentrum AB

Apoteksgårdens Läkarmottagning

Landstingssubventionerad sjukvård.
Öppen mottagning. Hembesök.
Akupunktur

Apoteksgårdens Samtalsmottagning


KBT i primärvården.
Landstingssubventionerad samtalsbehandling enligt kognitiv modell.

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB

KBT privat.
Psykoterapi, utbildning och handledning som inte är
landstingssubventionerad.


Apoteksgårdens Hälsa


Hälso- och sjukvård som inte är landstingssubventionerad.
Hälsoundersökningar för företag och enskilda. Intyg, vaccinationer och
TWAR-undersökningar.


Treskillinggatan 11, Box 112, 714 22 KOPPARBERG
Tel 0580 120 10, Fax 0580 126 96, e-mail apoteksgarden@telia.com